Prisavisering

Vi vill med detta avisera om kommande prishöjning.
Främst pga. ökade råvarupriser & dyrare fraktkostnader genomför vi en genomsnittlig prishöjning på 3,3%.
Prishöjningen inkluderar samtliga katalogpriser och träder i kraft 2018-01-01.

Logga in på www.robota.se för att ladda ner den nya prisfilen.

Vid övriga frågor kontakta oss.