a) Fasvändning. Ska utföras av elektriker.
b) Kontrollera pilens riktning. Tittar du på pumpen från motorsidan ska pumphjulet snurra medsols. Tittar du på pumpen från pumphjulshållet snurrar pumphjulet motsols.