Den automatiska avluftaren fungerar genom att man monterar en flottör på ett rör som går upp till toppen av hydroforen.
Avtappningsvolymen ökar med upp till 50 % jämfört med traditionella hydroforer.