Motorskyddet ställs in efter pumpens märkström med kompensation för ledningsförluster.