Är kärlet större minskar antalet start och stopp för pumpen vilket medför att slitaget blir mildare på pumpen och det ökar pumpens livslängd.