Ja det kan man. Men att byta ofta är inte ekonomiskt försvarbart.