Pumpar i brons används bland annat i lättare förorenat vatten, havsvatten (saltvatten) och vissa kemikalier.