Det är den nivåändring som givaren behöver för att slå om från ett läge till ett annat.