Det använder man vid grundvatteninträgning i borrhål.