Vattnet renas effektivt från virus och bakterier, LED UV ljus inte innehåller kvicksilver eller andra kemikalier samt har inbyggd flödesvakt.