För att ligga stadigare i marken samt att vecken gör pumpbrunnen starkare vid marktryck.