Om pumpen styrs via tryckströmbrytare och har hydrofor eller hydropress kan luften ha läckt ut.