Trycket i kärlen är ca 1,9 bar och kan ha en avvikelse på cirka 10 procent.
Vid driftsättning ska det alltid vara 0,3 bar under inställt tillslagstryck.