GDPR/Integritetspolicy

Denna policy omfattar Robota AB

Policy

Robota AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Robota AB. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med en förfrågan, beställning, köp som du gör hos Robota AB, genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Ansvarig

Robota AB, organisationsnummer 556042-4912, Ritarslingan 9, 187 66 Täby, med telefon 08-630 08 90 och Margaret Tham är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Robota AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, när du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Likaså när du använder vår webbplats, webbshop eller registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till Robota av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bild och IP adress.

Ändamål

Robota AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att fullgöra de avtal vi har med dig, förse dig med den information du begärt, samt för uppföljning av försäljning och produktutveckling. Vi kommer även med samtycke av dig använda uppgifterna för att marknadsföra Robota AB.

Laglig grund och lagringsperiod

Robota AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Robota ABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar, vi kommer aldrig att sälja information till tredje part. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Säkerhet

Robota AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Länkar och cookies

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. Den här Webbplatsen använder även cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Robota AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

För frågor rörande Robotas GDPR policy maila till gdpr@robota.se