Projektbeskrivning

Mandelpilen

Mandelpilen, Uppsala

En energieffektiv åtgärd för några kvarter i området är genom Robota AB:s pumpstation för fastighetens dagvatten. Trippelpumpstationen har en kapacitet på 40 liter per sekund med en pump i standby. Stationen ligger nergrävd några meter utanför Mandelpilen, med 111 lägenheter.
– För att optimera energiförbrukningen har man valt tre mindre pumpar istället för två större. Det blir ett robust och energieffektiv system. Pumpdriften alterneras mellan pumparna, med fördelen att livslängden på pumparna blir betydligt längre. Skulle en pump mot förmodan ändå gå sönder så har man två som fortfarande kan arbeta. Det blev en riktigt bra lösning, inte bara med funktionen utan även en bra investering sett till livscykelkostnad, säger Kalle Kenntoft, teknisk säljare.

Robota levererade pumpstationen på uppdrag av konsultföretaget  Landark. Kalle Kenntoft kallar pumpstationen, vars brunn är sex meter hög och 1,5 meter i diameter, för en ”imponerande pjäs” och anser att den bra och utförliga konsulthandlingen samt kontakten med både Järntorget och entreprenörerna har bidragit till att projektet blev framgångsrikt.
– Det är en stor brunn, så för oss är det lite av ett prestigeprojekt. Vi är väldigt nöjda med utfallet.

Projekt detaljer

DATUM

9 juli, 2018

KUND

Järntorget

PROJEKT

Trippelpumpstation