Den startar och stannar pumpen med hjälp av trycket.