Projektbeskrivning

Rapport från Möjaprojektet

Rapport från Möjaprojektet (tryckavloppssystem och färskvattendistribution) 2016-09-22
För Robota har projektet inneburit; dimensionering och leverans av tryckavloppsstationer för alla boende på Möja som är anslutna till Bergs VA ledningsnät och avloppsreningsverk. Projektet omfattas också för Robotas del av pumpning av råvatten (Östersjövatten) till avsaltningsanläggning samt distributions pumpning av renat vatten ut till anslutna hushåll.
I skrivande stund är cirka 123 st hushåll anslutna till Bergs VA:s tryckavloppssystem med tryckavloppsstationer från Robota och inom kort skall ytterligare cirka 15–20 hushåll anslutas. I stort sett är alla av dessa anslutna hushåll är också anslutna till dricksvatten systemet.

Projekt detaljer

DATUM

22 september, 2016

KUND

Bergs VA

PROJEKT

Tryckavloppsstationer